รายงานผลการดำเนินงาน 9 จุดเน้น ปีงบประมาณ 2556

9  จุดเน้นการดำเนินงานระดับสถานศึกษา
โรงเรียนวัดพวงนิมิต
ประจำปีงบประมาณ  2556

              การดำเนินงานตาม  9  จุดเน้นการดำเนินงานภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดพวงนิมิต  เป็นการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพศึกษาจากภายใน  โดยบุคลากรของโรงเรียนร่วมดำเนินการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนโรงเรียน  วัด  บ้าน  ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ  คุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นและการพัฒนาผู้เรียนต่อสาธารณชน ซึ่งการดำเนินงานตาม 9 จุดเน้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารสถานศึกษา  และมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง

               โรงเรียนวัดพวงนิมิต  จึงมีการดำเนินการรายงาน 9 จุดเน้นเพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานทางคุณภาพการศึกษา อย่างแท้จริง

สรุปผลการดำเนินงาน 9 จุดเน้น

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนวัดพวงนิมิต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1

 คลิกที่นี่

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: