จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2557

โรงเรียนวัดพวงนิมิต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต  1

ข้อมูล  ณ  วันที่  10  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2557

การจัดชั้นเรียน  เปิดทำการสอน  ตั้งแต่ชั้น     อนุบาล   ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

ชั้นเรียน

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

รวม

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

อนุบาล  1

2

25

19

44

อนุบาล  2

2

30

21

51

รวม

4

55

40

95

ประถมศึกษาปีที่  1

2

19

24

43

ประถมศึกษาปีที่  2

1

25

14

39

ประถมศึกษาปีที่  3

1

22

27

49

ประถมศึกษาปีที่  4

1

21

17

38

ประถมศึกษาปีที่  5

1

18

22

40

ประถมศึกษาปีที่  6

1

12

14

26

รวม

7

117

118

235

มัธยมศึกษาปีที่  1

1

29

21

50

มัธยมศึกษาปีที่  2

1

25

14

39

มัธยมศึกษาปีที่  3

1

23

8

31

รวม

3

77

43

120

รวมทังสิ้น

14

249

201

450

 
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: